Kvalita soukromého vzdělání

15. ledna 2009

Někteří lidé často srovnávají kvalitu poskytovaného vzdělání na soukromých a veřejných vysokých školách. Pokud se podíváme blíže zjistíme, že to jsou většinou právě zaměstnanci a studenti té které školy svádějící spolu těmito diskuzemi konkurenční boj. Pojďme se tedy objektivně podívat jak to doopravdy je.

Někdy slyšíte, že studenti soukromých škol mají titul předem zaplacený a nemusí se při studiu snažit. Je třeba této mylné domněnce jednou provždy říci NE. Studenti soukromých škol neplatí za titul, maturitní diplom nebo výuční list. Studenti soukromých škol platí za možnost získat takové vzdělání, které k těmto studijním výsledkům povede. Takové vzdělání, které bude důstojné. Takové vzdělání, které si  přejí a hlavně takové vzdělání, o kterém si myslí že jim životě k něčemu bude.

 

Soukromé školy tu nejsou z toho důvodu, aby sbírali neúspěšné uchazeče o studium na veřejné škole. Obzvlášť v dnes, v době, kdy student může podat přihlášku na mnoho vysokých i středních škol zní tento argument poněkud podivně. Jednoduše proto, že kdyby se někdo opravdu na veřejnou školu dostat chtěl, tak by se na některou z nich dostal. Proč tedy existují studenti, kteří preferují placené studium?

 

Soukromé školy, ať už ty základní, střední, vysoké nebo jiné to od počátku svého vzniku nemají vůbec lehké. Svádí nerovný konkurenční boj se státem dotovanými veřejnými školami, které existují desítky, v některých případech dokonce stovky let. Jsou tradiční, lidé si na ně za celé generace zvykli a bohaté státní dotace na studenty jim může leckterá soukromá škola pouze tiše závidět.

 

Naproti tomu soukromé školy u nás začaly vznikat až s příchodem tržní ekonomiky a stát jim poskytuje mnohem menší finanční garance než právě školám veřejného typu. Soukromé školy u nás ještě nemají takové jméno, jako například americký Harvard nebo britský Cambridge(obě placené), čistě z toho důvodu, že v dřívějších dobách hlubokého komunismu nebyl jejich vznik absolutně možný. Pokud chce člověk v USA nebo Británii, kde tržní ekonomika existuje odnepaměti, získat to nejkvalitnější vzdělání, tak si za něj platí. Neplatí si za titul, ale za to nejkvalitnější vzdělání. Je to absolutně běžné.

 

Kritizovat kvalitu výuky na takových institucích jakými jsou Karlova univerzita, České vysoké učení technické v Praze a dalších nikomu nepřísluší. Stejně tak by ti největší kritici soukromých vysokých škol neměli kritizovat úroveň a kvalitu vzdělání na školách na kterých nikdy nestudovali, případně při studiu neuspěli. Soukromé vysoké školy se musí VELMI snažit, aby ve tvrdé konkurenci veřejných i ostatních soukromých škol obstály. To umožnilo vznik mnoha nových studijních programů, oborů a studentských výhod, které by se bez soukromých vysokých škol v České republice nikdy nestali standardem jako je tomu ve vyspělých státech.

 

Díky menšímu počtu studentů existují a úspěšně fungují na soukromých vysokých školách takové věci, jako je individuální přístup ke studentovy a z něj plynoucí individuální plány studia. Právě to je možná jeden z důvodů proč si tolik lidí studujících právě soukromé vysoké školy pochvaluje průběh studia. Kantoři jednoduše mají na své studenty čas. Tuto individualitu byste na k prasknutí naplněných veřejných vysokých školách bohužel hledali marně.

 

Závěrem je třeba na rovinu říci, že platba školného na českých soukromých školách není platbou za jistotu úspěšného dokončení studia. Je platbou za neustále zvyšování kvality výuky, jako je to běžné všude ve světě. Je platbou, díky které budete ve kvalitních učebnách a studovat z kvalitní literatury. Je platbou za to, že na Vás při konzultacích vyjde volné místo a platbou za to, že se budete při studiu cítit celkově lépe. Pokud stále existují lidé, kteří za tento osobní přístup soukromé vysoké školy kritizují, tak jednoznačně nikdy nevyzkoušeli na některé z nich studovat nebo studium úspěšně nedokončili.