Novinky na jihu Čech

08. října 2009

VŠERS vstupuje do sedmého akademického roku s novým tříletým bakalářským studijním oborem Management a marketing služeb, nabízený vedle oborů Regionální studia a Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě. Aktuální informace jsou na www.vsers.cz.

Vysoká škola evropských a regionálních studií (VŠERS) se sídlem v Českých Budějovicích, největší soukromá vysoká škola v Jihočeském kraji založená v roce 2003, finišuje s přípravami nového akademického roku. Ten byl za přítomnosti akademické obce slavnostně zahájen 5. října uvítáním všech studentů a pedagogů. Při této příležitosti jsme jejímu rektorovi, prof. Dr. Gabrielu Švejdovi, CSc., položili několik otázek:

S čím vstupuje VŠERS do svého sedmého akademického roku?

V oblasti výuky patří k nejpodstatnějším změnám především otevření nového tříletého bakalářského studijního oboru Management a marketing služeb v prezenční formě.

Jaké bude uplatnění budoucích absolventů?

Studium je zaměřeno na tři specializace: 1. služby cestovního ruchu, 2. obchodně podnikatelské služby, 3. finanční služby. Tento profesně zaměřený bakalářský obor bude připravovat studenty pro výkon pracovních pozic odborných pracovníků, manažerů střední úrovně v oblasti širokého spektra služeb v podnikatelské sféře (placených služeb) a pro oblast regionální veřejné správy. Absolventi tohoto oboru se tak budou moci na trhu práce uplatnit jako manažeři obchodu, marketingoví manažeři, pracovníci realitních kanceláří, makléři, manažeři zákaznického servisu, finanční poradci, pracovníci finančních a ekonomických oddělení ve veřejné správě apod.

Znamená to, že se ze VŠERS stává vysoká škola ekonomického zaměření?

Nikoliv. Kromě těchto oborů nabízíme ještě obory Regionální studia a Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě.

Jaké jsou podmínky pro přijetí ke studiu a jaký je zájem uchazečů?

Přijímací řízení je založeno na ústním motivačním pohovoru. Trvalý zájem o studium na VŠERS potvrzuje několik set přihlášených uchazečů, a to jak v prezenční, tak i v kombinované formě studia. U všech tří programů je navíc součástí výuka cizích jazyků (angličtiny, němčiny, ruštiny) ve skupinách pro začátečníky až po výuku s rodilým mluvčím.

Jaké jsou tedy novinky VŠERS v oblasti výuky cizích jazyků?

Na výuku cizích jazyků klademe obrovský důraz, a to se týká nejen našich studentů. V rámci VŠERS funguje též jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Nabízí výuku především angličtiny, němčiny a ruštiny a dalších cizích jazyků v pomaturitních kurzech a v různých typech odpoledních a večerních kurzů. Cizincům pak tato jazyková škola poskytuje možnost složit jazykovou zkoušku z češtiny pro vyřízení žádosti o udělení trvalého pobytu v ČR. VŠERS se též snaží všemi cestami prohlubovat mezinárodní spolupráci v různých oblastech. Již potřetí byla na škole zorganizována oblíbená Letní škola češtiny pro cizince zejména pro účastníky z Ruska, v plánu je opět velká mezinárodní vědecká konference. Škola bude též realizovat čtyři velké grantové projekty, což napomůže jejímu dalšímu rozvoji. VŠERS totiž není z kapes daňových poplatníků prostřednictvím státu nijak podporována a tudíž stát nijak nezatěžuje

Můžete tyto projekty přiblížit?

Jedná se o projekty, které VŠERS získala z peněz Evropské unie, konkrétně z operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Lidské zdroje a zaměstnanost. Aktivity směřují do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a do vzdělávání v sociální oblasti. V současné době podala VŠERS další čtyři projekty, které mají přispět ke zkvalitnění výuky a k dovybavení VŠERS IC technologiemi.

S kapacitou svých budov problémy nemáte?

Částečně. Proto jsme přistoupili k dostavbě nové budovy v centru Českých Budějovic, do níž se přesune část výuky i část pracovníků školy. Počítáme s tím, že nová budova nabídne 5 učeben s kapacitou 150 studentů a zázemí pro 6 akademických pracovníků VŠERS ve 4 pracovnách s nejnovějším vybavením a technikou.

A priority do budoucna?

Největšími prioritami školy pro nejbližší období jsou jednoznačně akreditace dvou navazujících magisterských a dvou bakalářských studijních programů a udržení kvality výuky a vědecko-výzkumné činnosti ve stávajících studijních programech.