VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE, o.p.s.

Spálená 14, 110 00 Praha 1 +420 224 056 011 sekretariat@vso-praha.eu

Vysoká škola obchodní v Praze je neuniverzitní vysokou školou s akreditovaným magisterským a bakalářským studijním programem Mezinárodní teritoriální studia.


Vysoká
Praha
Bc., Ing/Mgr
ekonomické
26441021
studijni.oddeleni@vso-praha.eu
www.vso-praha.eu
Čeština
Ne
Ne
Sekretariát: +420 224 056 011
Studijní oddělení: +420 224 056 337
Studijní oddělení: +420 731 809 530
Sekretariát: sekretariat@vso-praha.eu
Studijní oddělení: studijni.oddeleni@vso-praha.eu
+420 224 056 336

Máme velmi zajímavé bakalářské a magisterské studijní obory,
Prezenční i kombinované formy studia.
Zvýhodněné studium pro absolventy vyšších odborných škol.
Zaměstnáváme špičkové odborníky z praxe
Připravili jsme pro Vás krásné, tiché, klimatizované učebny v samotném centru města, vybavené nejmodernější technikou
WiFi připojení k Internetu, studovny vybavené počítači, informační centrum
Nápojové a stravovací automaty
Ve vedlejší budově je studentská mensa a poliklinika,
Dokonalé spojení školy metrem a tramvajemi ze všech částí Prahy
V nejbližším sousedství je divadlo, obrazová galerie, kavárny a restaurace, banky, pojišťovna a obchodní dům.

A k tomu školné nižší než byste očekávali!
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano


Kdo jsme
 
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. je od roku 2000 soukromou neuniverzitní vysokou školou s akreditovaným studijním programem "Mezinárodní teritoriální studia"
 
Kde nás najdete  
 • Ve Spálené ulici č. 14 v centru Prahy (budova České pojišťovny)
 • Škola je v těsné blízkosti stanice metra Národní třída, které spolu s hustou  sítí tramvajových linek umožňuje rychlé a bezproblémové spojení prakticky se všemi částmi města
 Co Vám nabízíme  
 • bakalářské a navazující magisterské studium, a to v prezenční i kombinované formě s využitím prvků distančního vzdělávání  
 • Zvýhodněný studijní plán pro absolventy VOŠ  
 • Kvalitní výuku  
 • Elegantní klimatizované učebny v jedné z nejvýznamnějších pražských secesních budov 
 • WI FI připojení k Internetu v učebnách,  počítačovou studovnu  
 • Jsme v centru Prahy a přesto jsou naše učebny ve velmi klidném prostředí  
 • V nejbližším sousedství je studentská mensa, poliklinika pro vysokoškoláky, obchodní dům, bankomaty, pojišťovna a známé divadlo "Ypsilonka"  
 • Stipendia na ubytování


30.4.2009, 15.9.2009
Zápis ke studiu bude probíhat v září 2009
500
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA
22.4.,13.5., 3.6., 17.6., 2.9., 16.9. 2009

Přijímací řízení - bez přijímacích zkoušek.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu v příslušném studijním programu a studijním oboru bude vyhotoveno písemně do 30 dnů od obdržení kompletní přihlášky včetně všech dokladů o dosaženém vzdělání.

K zápisu do studia budou pozváni pouze uchazeči, kteří mají zaplacené školné na zimní semestr akademického roku 2009/2010.
Cestovní ruch - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 45000 Kč
 • 45000 Kč
Čeština
Po ukončení studia oboru "CESTOVNÍ RUCH" můžete najít pracovní uplatnění v těchto směrech: v řídících a obchodních činnostech jako odborníci, řídící pracovníci CK, touroperátoři, ekonomové v cestovním ruchu i v ostatních institucích a podnicích; pracovníci rezervačních systémů v cestovním ruchu, tzn. leteckých společností a agentur; delegáti v zahraničí dlouhodobě či sezónně působící v zahraničních destinacích; v hotelích jako vedoucí pracovníci a pracovníci na ekonomickém a recepčním úseku; v průvodcovské činnosti jako průvodci a organizátoři doma i v zahraničí; v oblasti památkové péče jako kustodi a průvodci konkrétní oblasti památek a objektů; v oblasti volného času a rekreace, s využitím poznatků psychologie.

Informatika - bakalářské studium
prezenční
Bc.
 • 3 roky
 • 45000 Kč
Čeština

Služby letecké dopravy v cestovním ruchu - bakalářské studium
prezenční, kombinovaná
Bc.
 • 3 roky
 • 3 roky
 • 45000 Kč
 • 45000 Kč
Čeština
Studijní obor připravuje kvalifikované odborníky s odpovídající evropskou úrovní vysokoškolského vzdělání v oblasti poskytování služeb v cestovním ruchu, bezprostředně svázaných s nabídkou a realizací letecké dopravy.

Management cestovního ruchu - magisterské studium
prezenční, kombinovaná
Ing/Mgr
 • 2 roky
 • 2 roky
 • 50000 Kč
 • 50000 Kč
Čeština
Magisterské studium je zaměřené víceoborově a jeho cílem je připravit vysoce kvalifikované odborníky se schopností vytvářet a realizovat koncepce a strategie budoucího rozvoje firmy s využitím rozhodovacích procesů podporovaných moderními informačními technologiemi a orientací na nejvyšší profesionální úrovni v domácí i mezinárodní problematice cestovního ruchu i v problematice služeb civilní letecké dopravy. Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia Studijní obor: Management cestovního ruchu