Vysoká škola sociálně-správní, o.p.s.

Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov - Město +420 596 411 343 info@vsss.cz

VŠSS spojuje znalosti ekonomických, právních, sociálních, správních a dalších odborných disciplín tak, aby jeho absolventi získali odpovídající teoretické znalosti a také praktické dovednosti nezbytné pro kvalitní uplatnění v praxi.


Vysoká
Moravskoslezský
Bc.
ekonomické
258 40 886
studijni@vsss.cz
www.vsss.cz
Čeština
Ne
Ne
Kontaktní telefon: +420 596 411 343
Studijní oddělení: +420 553 401 161
Studijní oddělení: +420 596 411 343
Kontaktní e-mail: info@vsss.cz
Studijní oddělení: studijni@vsss.cz
+420 597 579 145
VŠSS, Institut celoživotního vzdělávání Havířov je akreditovanou vzdělávací institucí MV ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT ČR pro vzdělávání školského managementu. Má zároveň MŠMT ČR akreditováno 31 rekvalifikačních programů. Svoji činnost zahájil v roce 1999 a postupně své aktivity rozšířil na území celé České republiky. V roce 2008 bylo Institutem proškoleno 9 000 posluchačů. Lektorský tým tvoří 350 odborníků z vysokých škol, ministerstev a územně sam. celků.
VŠSS, ICV sídlí na ulici V. Nezvala v Havířově. Je vybaven 23 učebnami s celkovou kapacitou 1200 míst. Součástí výukových prostor jsou 3 učebny vybavené výpočetní technikou. Celkem je v těchto učebnách k dispozici 50 počítačových pracovišť. Ve všech učebnách je provedeno připojení k Internetu. Další detašované pracoviště bylo otevřeno v roce 2004 v Praze a následně v Olomouci. Na těchto pracovištích je zajišťováno vzdělávání úředníků samosprávných celků regionu Čech a střední Moravy. Rovněž tato pracoviště jsou plně vybavena didaktickou technikou k zajištění výuky (zpětné projektory, dataprojektory a videotechnika).Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne


Akreditace Vysoké školy sociálně-správní, Havířov (VŠSS) a udělení  státního souhlasu dne 30. listopadu 2007 je završením dlouhodobých  snah Havířova o získání vysokoškolského statutu. Zakladatelem soukromé VŠSS je  Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. (ICV).

V souladu s akreditačními  materiály, schválenými Akreditační komisí MŠMT ČR, nabízí VŠSS v rámci  bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa dva studijní obory:

  • Veřejná ekonomika a správa
  • Management v sociální sféře
Oba obory spojují znalosti ekonomických, právních, sociálních, správních a dalších odborných disciplín tak, aby jeho absolventi získali odpovídající teoretické znalosti a také praktické dovednosti nezbytné pro kvalitní uplatnění v praxi. Oba obory jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě studia. Studium je tříleté, absolventi získají titul bakalář (Bc.).


informace písemně
informace písemně
500
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Přihlášky se podávají na formuláři SEVT č. 491450, nebo na formuláři,  který můžete stáhnout a vytisknout na této stránce. K přihlášce je třeba přiložit profesní životopis doplněný o studijní motivaci uchazeče, notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení a tři pasové fotografie.

Poplatek za přijímací řízení činí 500 Kč.

Poplatek je třeba uhradit na účet č.: 1721792399/0800

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol pro složenku i pro banku: 1111
Specifický symbol pro banku: datum narození (DDMMRRRR)
Specifický symbol pro složenku: datum narození (DDMMRRRR)

Vyplněnou přihlášku, životopis, notářsky ověřenou kopii maturitního 
vysvědčení, tři pasové fotografie a potvrzení o zaplacení poplatku za 
přijímací řízení zašlete na adresu:

Vysoká škola sociálně-správní
Vítězslava Nezvala 801/1
736 01 Havířov - Město


Přihlášení uchazeči budou o konkrétním termínu a dalších podrobnostech přijímací  zkoušky informováni písemně
Veřejná ekonomika a správa
prezenční, kombinovaná
Bc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 27000 Kč
  • 26000 Kč
Čeština

Management v sociální sféře
prezenční, kombinovaná
Bc.
  • 3 roky
  • 3 roky
  • 27000 Kč
  • 26000 Kč
Čeština