MBA

víkendové studium MBA 1,5 roku 430000 Kč Angličtina

Marketingové komunikace

prezenční, kombinovaná Ing/Mgr 2 roky 65 Kč Čeština Absolventi oboru získají znalosti z oblasti řízení mediálních procesů; uplatnění najdou v PR agenturách, managementu hotelových řetězců, kulturních a neziskových organizacích i ve státní správě a samosprávě.

Bc. Business Administration - emphasis Marketing and Communications

prezenční Bc. 3 roky 120000 Kč Angličtina

Globální podnikání a management

prezenční, kombinovaná Bc. 3 roky 63000 Kč Čeština Obsah studijního oboru je zaměřen na znalosti a techniky nezbytné pro management podnikatelských subjektů v globálním ekonomickém prostředí.

Finanční kontrola - bakalářské studium

prezenční, kombinovaná Bc. 3 roky 36000 Kč Čeština Studijní obor Finanční kontrola je určen budoucím specialistům ekonomických a kontrolních útvarů státní správy nebo samosprávy měst a obcí.

Logistika - magisterské studium

prezenční, kombinovaná, individuální plán Ing/Mgr 2 roky 40000 Kč Čeština
    1        2        3        4        5        6        7        8        9        10